Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne przetargi przebiegają dosyć standardowo.
Autor zdjęcia: pixabay.com

Procedura udzielania zamówień publicznych jest niesamowicie sformalizowana pod każdym względem. Każdy etap udzielania zamówienia publicznego jest szczegółowo opisany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przez co udzielający zamówienia nie mają zbytnio możliwości jakichkolwiek manipulacji. Z punktu widzenia transparentności działań administracji publicznej jest to bardzo dobry znak. Dla przedsiębiorców, którzy pragną zostać wykonawcami zamówienia publicznego jest to natomiast znak, że muszą się bardzo postarać, by przetarg wygrać. Zwycięzca może być bowiem tylko jeden. Oczywiście – przedsiębiorcy mogą wspólnie wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jednak w dalszym ciągu ich kandydatura rozpatrywana jest jako jedno.

Wygrywa najlepszy

W ustawie została zawarta zasada, w myśl której to tryby przetargowe udzielania zamówień publicznych wiodą prym. Dzięki tej zasadzie, zamówienia publiczne są bardzo konkurencyjne. Zamawiający musi wcześniej ustalić pewne kryteria, którymi będzie się kierować. Oczywiście może być to sama cena, której żądać będzie wykonawca, ale mogą to być też inne czynniki. W szczególności może dotyczyć to samej konstrukcji przedsiębiorstwa, zatrudnionych tam osób, ale oczywiście także samego planu wykonania zamówienia. By wykonawca miał w ogóle możliwość stworzenia własnej oferty, musi poznać opis istotnych warunków zamówienia, który udostępniany jest przez zamawiającego.

Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne (http://www.przetargi.info/) przetargi przebiegają dosyć standardowo. W przetargu ograniczonym, przed właściwym przetargiem zamawiający zezwala części (lub wszystkim) ubiegającym się o dostęp do zamówienia, na startowanie. Następnie składane są oferty, które oceniane są przez zamawiającego. Po wyłonieniu zwycięzcy, zawiązywana jest umowa i następuje realizacja zamówienia. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.